Janusz Piechociński o zwiększeniu liczby żołnierzy

09.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Antonii Macierewicz udzielił wywiadu dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym to stwierdził, że obecna armia – licząca 100.000 żołnierzy – powinna zostać zwiększona o kolejne 50.000 żołnierzy. Wywiad z Antonim Macierewiczem w całości dostępny tutaj.

Budżety Ministerstwa Obrony Nardowej za lata 2011-2015 nie wskazują tendencji wzrostowych, jak chodzi o liczbę (podnoszenie armii) żołnierzy Wojska Polskiego.

  • Budżet 2011 (ogółem 94.255)
  • Budżet 2012 – brak informacji
  • Budżet 2013 (ogółem 100.000)
  • Budżet 2014 (ogółem 100.000)
  • Budżet 2015 (ogółem 100.000)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.