Janusz Piechociński i Paweł Kukiz w „Kropce nad i”

30.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli Portal Emp@tia kosztował ponad 49 mln zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podaje kwotę 45 mln (z czego 38,2 mln pochodzi ze środków unijnych). Logowanie do portalu odbywa się przez bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Bezpieczny podpis składa się przy użyciu karty procesowej lub tokena, niezbędne jest również odpowiednie oprogramowanie. Zestawy do podpisu można kupić u podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Natomiast uzyskanie zaufanego profilu na portalu ePUAP wymaga założenia konta na stronie internetowej, a następnie uwierzytelnienia Profilu w odpowiednim urzędzie i jest dostępny bez dodatkowych opłat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.