Jarosław Gowin o udziałach państwa na rynku bukmacherskim

18.05.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Minister Jarosław Gowin w swojej wypowiedzi mylnie określił wpływy budżetowe z działalności zakładów bukmacherskich na 25 mln złotych.

Podobna kwota, do tej wspomnianej przez wicepremiera pojawia się w szacunkach Europejskiego Stowarzyszenia Gier i Zakładów. Jednak kwota ok. 21,2 mln złotych wspomniana przez Joannę Dzios – przedstawicielkę powyżej wymienionego stowarzyszenia, dotyczy wartości wpływu do budżetu państwa jedynie z działalności online prowadzonej przez zakłady bukmacherskie w roku 2013.

Wpływ do budżetu państwa w roku 2013 z tytułu podatku od gier wyniósł około 1,25 mld złotych. Natomiast sam wpływ z działalności zakładów bukmacherskich osiągnął wartość ponad 103 mln złotych i był czterokrotnie większy od kwoty podanej w  sprawdzanej wypowiedzi (Informacja o realizacji ustawy o grach hazardowych w roku 2013).

Kontekst całej wypowiedzi dotyczy całości branży bukmacherskiej, nie jedynie jej internetowej działalności. Dlatego też wypowiedź wicepremiera Gowina zostaje uznana za manipulację.

Więcej o podatku od gier hazardowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.