Jarosław Gowin o wartości rynku bukmacherskiego

18.05.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich (raport opublikowany w kwietniu 2014 roku): “cały rynek zakładów wzajemnych jest rokrocznie wart przeszło 5 mld złotych”.

Autorzy raportu, który dotyczy roku 2013, zauważyli przy tym, że 91% podmiotów prowadzących działalność w internecie działało nielegalnie i jedynie 4 firmy funkcjonujące wtedy na polskim rynku posiadało zezwolenie Ministerstwa Finansów.

Na chwilę obecną 6 podmiotów jest uprawnionych do takiej działalności.

Zgodnie z powyższym wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.