Jarosław Gowin o projekcie ustawy o prokuraturze

21.07.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Projekt ustawy  Prawo o prokuraturze/ Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze został zgłoszony 10-07-2012r. przez Ministra Sprawiedliwości, którym wówczas był Jarosław Gowin. Rada Ministrów na której czele stał wtedy Donald Tusk 11-09-2012r. omawiała projekt tej ustawy i zobowiązała Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu nowej ustawy o prokuraturze. Pomimo uzgodnień między ministerstwami projekt nie został przegłosowany na Radzie Ministrów i nie został skierowany do Sejmu. Widnieje on jednak ciągle na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości jako projekt ustawy i praca nad nim nie została w żaden oficjalny sposób zakończona.

W tytule wywiadu ówczesnego Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka pojawia się sformułowanie “Projekt Gowina o prokuraturze do kosza”, jednak w samym wywiadzie to sformułowanie nie pada. Cezary Grabarczyk mówi jedynie ”Dostałem w spadku po poprzednim ministrze projekt, którego rząd nie przyjął. To znaczy, że mamy wolną rękę, aby ukształtować jego treść.” W związku z tym jak i biorąc pod uwagę, że zmienił się w międzyczasie Minister Sprawiedliwości nie można uznać, że ten projekt został “wyrzucony do kosza”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.