Jarosław Gowin o randze polskich uczelni

23.08.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ranking szanghajski to potoczne określenie na Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), publikowany co roku począwszy od 2003r. Opiera się na sześciu obiektywnych kryteriach, wśród których znajdują się między innymi liczba noblistów pośród studentów i pracowników naukowych, oraz ilość publikacji w renomowanych czasopismach naukowych: “Nature” i “Science”. Spośród wszystkich polskich uczelni w pierwszej 500 znajdują się obecnie jedynie Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Jak wynika z danych umieszczonych na oficjalnej stronie internetowej rankingu, w roku 2016 oba podmioty uplasowały się w ostatniej, 5 setce. W roku 2015 zarówno UJ jak i UW znalazły się w najlepszej 400.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.