Jarosław Kaczyński o NFZ

16.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak donosi Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Polska jest jednym z krajów, gdzie przeprowadza się najwięcej operacji usunięcia kończyn w Europie.

Dr. hab. Wacław Kuczmik, prezes PTChN, wskazuje, że w Polsce rocznie przeprowadza się 15 tysięcy amputacji, z czego 10 tysięcy to tzw. duże amputacje.

Portal Rynek Zdrowia donosi zaś, że w latach 2008-2011 w Polsce wykonywano od 6 do 10 tysięcy operacji tego typu a w 2012 roku już 12 tysięcy.

Co więcej, jest to jedna z największych liczb w Europie. PTChN, powołując się m. in. na słowa prof. Marii Szewczyk z Collegium Medicum UMK, podaje następujące dane: w Danii dokonuje się dwóch amputacji na 100 tysięcy mieszkańców rocznie, a w Hiszpanii i Holandii – jednej. W Polsce to 8 operacji na 100 tysięcy osób.

W związku z ogromną liczbą operacji usunięcia kończyn organizowany jest szereg akcji edukacyjnych, z których najbardziej znana jest ogólnopolska kampania edukacyjna “Ocal nogę”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.