Wniosek o zmianę Kodeksu Wyborczego

12.12.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

głosowaniu z dnia 5 grudnia 2014 roku przyjęto wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wyborczy. W głosowaniu wzięło udział 419 posłów, odrzucenie projektu poparło 232 z nich, przeciw było 184, a 3 wstrzymało się od głosu. Jeżeli chodzi o koalicję rządzącą PO- PSL jej głosy rozłożyły się następująco:

Za Przeciw Wstrzymane
PO 190 0 0
PSL 26 0 1

Odrzucenie projektu poparte zostało także przez koło Bezpieczeństwo i Gospodarka (10-za, 0-przeciw, 1-wstrzymane), oraz 6 posłów niezależnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.