Czas czytania: około min.

Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

19.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego znajduje się aktualny skład TK. Podaje się tam, że Lech Morawski, Henryk Cioch oraz Mariusz Muszyński są sędziami TK, ale oczekują na podjęcie obowiązków sędziowskich. W związku z tym obecnie nie są sędziami orzekającymi.

Taki stan rzeczy został potwierdzony w komunikacie wydanym przez biuro TK 23 grudnia 2015 r. Stwierdza się w nim, że pięcioro sędziów zaprzysiężonych przez Prezydenta RP (w tym Morawski, Cioch i Muszyński) jest pracownikami TK: “zostały im przydzielone pokoje i pobierają wynagrodzenie, ale nie podejmują czynności orzeczniczych”. Potwierdził to sam Prezes TK, prof. Andrzej Rzepliński podczas konferencji prasowej 12 stycznia 2016 r. mówiąc:

„Do Trybunału zostało wybranych w różnych okresach 18 sędziów. Konstytucja przesądza, że orzekających sędziów może być 15, więc jest kwestia decyzji jakie powinny zapaść, aby sędziowie wybrani i 8 października 2015 r., i sędziowie wybrani 2 grudnia, bo nikt oczywiście w Trybunale nie kwestionuje, że taki[e] akt[y] Sejm[u] VII kadencji co do trzech osób i Sejm[u] VIII kadencji co do też 3 osób – zapadły. Natomiast to nie może być decyzja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który dowolnie miałby decydować w tej sprawie, dopóki nie zostanie rozstrzygnięta ostatecznie kwestia złożenia ślubowania”.

Na pytanie jednego z dziennikarzy, czy 3 sędziów wybranych przez Sejm VIII kadencji w ocenie Trybunału ma status sędziego, Prezes TK odpowiedział: „Tak, oczywiście„.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.