Jarosław Kalinowski o eksporcie rolnym

04.01.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Na podstawie danych GUS o eksporcie wiemy, że w latach 2009-2013 Polska eksportowała do Rosji średnio 429.2 tys. ton jabłek. Jak wiadomo, duża część polskiego eksportu do Rosji przechodzi najpierw przez inne kraje, najczęściej Białoruś i Ukrainę. Dlatego wyliczyliśmy również, ile średnio w tych latach Polska eksportowała razem do Rosji, Białorusi, Litwy i Ukrainy – 666.9 tys. ton. To i tak mniej niż podał Jarosław Kalinowski i to jedynie dla pierwszego półrocza.

eksport_rosja_tab1

Tab 1. Eksport z Polski do Rosji oraz na Białoruś, Ukrainę i Litwę w latach 2009-2013 [oprac. Demagog, na podst. GUS].

eksport_rosja_tab2

Tab 2. Eksport z Polski do Rosji oraz na Białoruś, Ukrainę i Litwę w latach 2009-2013 [oprac. Demagog, na podst. GUS].

eksport_rosja_wykres

Wykres 1. Eksport z Polski do Rosji oraz na Białoruś, Ukrainę i Litwę w latach 2009-2013 [oprac. Demagog, na podst. GUS].

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.