Jarosław Kalinowski- Sygnały Dnia PR1

22.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Europoseł Kalinowski omówił problematykę budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z prawdą, przy tym myląc się o trzykrotność w kwestii zwiększenia dopłat z budżetu kraju na ten cel – przez co faktyczne dane doprowadziły go do mylnych wniosków.

 

Program rozwoju faktycznie został zatwierdzony przez polski rząd i “wysłany do Brukseli” 15 kwietnia tego roku, gdzie dokument ten czeka na opinię Komisji Europejskiej. Zgoda na wprowadzenie w życie PROW 2014-2020, zakładając sprawne negocjacje, powinna zostać wydana do pół roku.

 

zestawieniu z budżetem Wspólnej Polityk Rolnej w latach 2007-2013, w latach 2014-2020 środki przyznane na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich faktycznie zostały zmniejszone – wynoszą (za skróconą wersją projektu PROW 2014-2020, str. 3) w przybliżeniu 8.6 miliarda euro, co razem z polskimi środkami w wysokości 4.9 miliardów daje łącznie 13.5 miliarda. Suma ta jednak, powiększona o 5.2 miliarda z funduszy Polityki Spójności, daje łącznie 18.7 mld złotych – czyli o ponad miliard więcej niż w latach 2007-2013. Prawdą jest także, iż otrzymana przez Polskę na Wspólną Politykę Rolną kwota jest największa wśród państw członkowskich.

 

Współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z krajowego budżetu w latach 2007-2013 jest określane na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 4 miliardy euro – biorąc pod uwagę iż, jak już wspomniano, Polska w latach 2014-2020 ma dołożyć 4.9 mld, dopłata ta jest na dużo mniejszym poziomie niż ta przedstawiana przez Jarosława Kalinowskiego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.