Jarubas o rodzinie i partii

15.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

We wszystkich wyborach prezydenckich od 1990 roku startowali kandydaci PSL (w nawiasie uzyskane poparcie):

 

1990 – Roman Bartoszcze (7,15%)

1995 – Waldemar Pawlak (4,31%)

2000 – Jarosław Kalinowski (5,95%)

2005 – Jarosław Kalinowski (1,80%)

2010 – Waldemar Pawlak (1,75%)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.