Joachim Brudziński gościem Kontrwywiadu RMF FM

14.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Byli ministrowie sprawiedliwości – Zbigniew Ćwiąkalski i Jarosław Gowin rzeczywiście skomentowali wyrok dotyczący m.in. byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego.

Pierwszy z ministrów w wypowiedzi dla Super Expressu powiedział m.in.: Niewątpliwie w tego typu sprawie jest to wyrok surowy i że pozbawienie wolności (..) jest jednak karą zaskakująco surową.

Aberracja, za słownikiem języka polskiego PWN, oznacza nieprawidłowość, inaczej odchylenie, anomalie. W związku z tym można uznać, że miał on na myśli swego rodzaju niespotykaną, niestandardową wysokość kary w tego rodzaju sprawach.

Warto jednak podkreślić, że były szef resortu sprawiedliwości w tym samym wywiadzie ocenia podejście CBA pod kierownictwem Mariusza Kamińskiego do obowiązującego prawa jako “nonszalanckie”.

Drugi z byłych ministrów, Jarosław Gowin, również w wywiadzie udzielonym dla redakcji Super Expressu, już w pierwszych jego słowach mówi dokładnie o “dniu hańby polskiego wymiaru sprawiedliwości”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.