Joachim Brudziński gościem Kontrwywiadu RMF FM

14.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak podaje “Rzeczpospolita” oraz inne media, billboardy obecnego prezydenta zawierają błąd. W RP czytamy: Kampania reklamowa sztabu Bronisława Komorowskiego może łamać prawo. Na bilboardach nie ma oznaczeń, że materiał sfinansował jego komitet wyborczy.

Nie jest pewne, czy brak tej informacji dotyczy wszystkich billboardów, jednak prawdą jest, że w całej Polsce znalazły się reklamy B. Komorowskiego bez wyraźnego wskazania źródła finansowania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.