Joachim Brudziński gościem radia ZET

17.05.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Prawdziwa jest informacja, iż od 2009 roku właścicielem stoczni w Warnemunde (Nordic Yards Warnemünde GmbH) jest rosyjski biznesmen, Igor Jussufow, (przed nim była ona w posiadaniu innego rosjanina, Andrieja Burłakowa, prezesa spółki Wadan). Jednak nie on, a jego ojciec zasiada w zarządzie Gazpromu. Z kolei stocznia Neptun Werft GmbH w Rostocku wchodzi w skład spółki Meyer Werft GmbH, której właścielami są niemcy, nie rosjanie.

Z dostępnych informacji wynika, iż to raczej rząd niemiecki wspierał (głównie poprzez kredyty) stocznię w Warnemunde, udzielając w 2009 roku pierwszej z nich pożyczek o łacznej wysokości 220 mln euro (tymczasem Jussufow zapłacił za zakupione dwie stocznie 40 mln euro).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.