Joachim Brudziński gościem radia ZET

17.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

29 kwietnia 2014r. zostało podpisane memorandum rosyjskiego koncernu Gazprom z austriacką grupą OMV w sprawie budowy odcinka gazociągu South Stream. Ma on przebiegać z wybrzeża Morza Czarnego w Bułgarii, przez Serbię i Węgry do Austrii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.