Joachim Brudziński – Radio Zet

18.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Przetarg na przebudowę lewobrzeżnego bulwaru warszawskiej Wisły wygrała spółka akcyjna Hydrobudowa Gdańsk. SKOK Wołomin nie był zaangażowany w tą inwestycję bezpośrednio.

Należy zwrócić jednak uwagę na powiązania osób, które były związane ze SKOK Wołomin i Hydrobudową Gdańsk, Piotra Polaszczyka, który był członek rady nadzorczej SKOK WOŁOMIN od 18.08.2010 do 19.09.2012, a później członkiem rady nadzorczej HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A od 31.08.2012 do 03.07.2014  oraz Krzysztofa Józefa Werelicha członka rady nadzorczej HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A od 31.08.2012 do 15.01.2014.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.