Joachim Brudziński – Radio Zet

18.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami, do których udało nam się dotrzeć, należy wymienić dwie osoby powiązane ze SKOK  Wołomin oraz WSI:

  1. Piotr Polaszczyk

-członek rady nadzorczej SKOK WOŁOMIN od 18.08.2010 do 19.09.2012

-członek rady nadzorczej HYDROBUDOWA GDANSK S.A od 31.08.2012 do 03.07.2014

    2. Krzysztof Józef Werelich

-członek rady nadzorczej HYDROBUDOWA GDANSK S.A od 31.08.2012 do 15.01.2014

Nazwisko Polaszczyk Piotr jak i Krzysztof Werelich występują wielokrotnie w Raporcie z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Osoby te zostały wspomniane jako jedne z zaangażowanych w nielegalną działalność Fundacji “Pro Civili”. Prezesem Zarządu Fundacji był Krzysztof Werlich a Dyrektorem Generalnym Elżbieta Polaszczyk. Radę Fundacji tworzyli: przewodniczący Piotr Polaszczyk (do sierpnia 1995 r. oficer WSI), Beata Werlich, Krzysztof Kostrzewski, gen. Stanisław Świtalski oraz Marek Olifierczuk  (współpracownik prowadzony przez Piotra Polaszczyka).

 Panowie Polaszczyk i Werelich współpracowali razem jeszcze w spółce I.L.R INVEST sp. z o.o. (P.Polaszczyk nadal w radzie nadzorczej) oraz w P.R.KRUSZ sp. z o.o.

Nietrudno dostrzec jeszcze wiele powiązań łączących SKOK Wołomin,Hydrobudowę Gdańsk z Panami Polaszczyk i Werelich. Między innymi Pan Krzysztof Werelich  był do 03.07.2014 roku członkiem zarządu klubu piłkarskiego GKP Targówek, aktualnie grającego w III lidze łódzko-mazowieckiej,który jeszcze w sezonie 2013/2014 nosił nazwę GKP Targówek „SKOK Wołomin” i jego głównym sponsorem był właśnie SKOK Wołomin.

GKP Targówek także było organizatorem oraz uczestnikiem VI Międzynarodowego Turnieju o Puchar Prezesa SKOK-u Wołomin.

GŁÓWNE ŹRÓDŁO:
Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67. ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.