Joachim Brudziński – Radio Zet

18.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

SKOK Wołomin był pod nadzorem Krajowego SKOK-u o czym świadczy Art. 5 ust. 1 statutu tego organu i nadal widnieje w wyszukiwarce placówek. W wydanym komunikacie Krajowej Kasy możemy przeczytać jedynie, że nie jest ona odpowiedzialnym podmiotem właściwym w sprawach roszczeń członków SKOK Wołomin, co podkreśla niezależność finansową, lecz nie świadczy o braku nadzoru.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.