Joanna Scheuring-Wielgus o zatrudnieniu Moniki Rosy

22.09.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z biografią posłanki Moniki Rosy zamieszczonej na portalu mamprawowiedziec.pl w 2010 roku ukończyła ona politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie początkowo pracowała na stanowisku asystentki.

Za pomocą strony internetowej web.archive.org prześledziliśmy archiwum Oficjalnej Strony Prezydenta RP, z którego wynika, że Monika Rosa zaczęła figurować na stronie internetowej jako pełniąca obowiązki Zastępcy Dyrektora Zespołu Obsługi Bieżącej pomiędzy listopadem 2014 a lutym 2015 roku.

Na podstawie przedstawionych źródeł możemy potwierdzić, że zgodnie z wypowiedzią Joanny Scheurgin- Wielgus, Monika Rosa zaczęła pracę w Kancelarii Prezydenta na stanowisku asystentki, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.