Katarzyna Lubnauer – „Gość Radia ZET”

13.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na 10 posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę budżetową na 2016 rok. Szacowane w niej dochody planowane są na 313,79 mld zł, a wydatki nie wyższe niż 368,53 mld zł. Deficyt budżetowy ma w związku z tym nie przekroczyć 54, 74 mld zł.

Uwzględniając deficyt budżetowy w latach ubiegłych:

  • Deficyt w latach 1991-2008
  • 2009 – 23,8 mld zł
  • 2010 – 44,6 mld zł
  • 2011 – 25,1 mld zł
  • 2012 – 30,4 mld zł
  • 2013 – 42,2 mld zł
  • 2014 – 29,0 mld zł
  • 2015 – do 47 mld zł
  • 2016 – do 54,7 mld zł

deficyt

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.