Czas czytania: około min.

Kawa na ławę #factcheck

18.04.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

14 kwietnia 2016 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz prezydent Świnoujścia podpisali porozumienie umożliwiające rozpoczęcie procedury przetargu na budowę podziemnego tunelu pomiędzy wyspami Uznam, a Wolin. Na jego mocy GDDKiA będzie się zajmowała prowadzeniem tej inwestycji, natomiast jej finansowanie i późniejsze utrzymanie będzie leżało w gestii Miasta Świnoujście (z wykorzystaniem środków UE). Porozumienie to stanowi aneks do umowy podpisanej 3 sierpnia 2007 roku w Ministerstwie Transportu dotyczącej budowy tunelu. Jego sygnatariuszami byli: minister transportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego Jerzy Polaczek, prezydent Świnoujścia Jerzy Żmurkiewicz i przedstawiciel Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Janusz Koper.

15 kwietnia 2016, dzień po podpisaniu aneksu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tunelu podziemnego pomiędzy wyspami Uznam a Wolin. Kryteriami w przetargu są cena w 90 % i czas realizacji w 10 % (od 47 do 50 miesięcy). Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał 50 miesięcy na realizację zadania.

Obietnica budowy podziemnego tunelu łączącego Świnoujście z wyspą Wolin została wyrażona 29 października 2006 roku podczas wizyty w województwie zachodniopomorskim premiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra transportu Jerzego Polaczka.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, pomimo tego, że w 2005 roku Jarosław Kaczyński nie był premierem oraz nie podpisywał osobiście porozumienia z władzami samorządu w sprawie budowy tunelu (sygnatariuszem strony rządowej był minister transportu Jerzy Polaczek).

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.