Stanisław Tyszka o intratnych posadach członków rodzin polityków PiS

18.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W analizie nie będziemy rozpatrywali tego czy posady zajmowane w spółkach skarbu państwa lub administracji rządowej przez osoby wymienione przez Marszałka są, jak wskazuje, intratne.

Od momentu objęcia przez PiS rządu pojawiały się w różnych mediach informacje o przyznawaniu pewnych stanowisk osobom powiązanym z partią Jarosława Kaczyńskiego (szczególnie Newsweek, który opublikował listę dwustu działaczy PiS, ich bliskich i znajomych, którzy w zdobyli nowe posady). Jeśli chodzi o żonę Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry to źródła prasowe potwierdzają, że Patrycja Kotecka została szefową działu marketingu w LINK4 – spółce ubezpieczeniowej będącej obecnie częścią Polskiego Zakładu Ubezpieczeń. (Newsweek, portal money.pl)

W przypadku brata Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego – Tomasza Waszczykowskiego – można potwierdzić, że faktycznie objął on posadę w administracji państwowej. Obecnie jest on pełniącym obowiązki dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi, o czym donosiła m.in. Gazeta Wyborcza.

Na liście Newsweeka pojawia się również Bartosz Czarnecki, który jest synem obecnego europosła z ramienia PiS – Ryszarda Czarneckiego. Według tygodnika Bartosz Czarnecki jest doradcą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

W świetle powyższych faktów wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.