Kawa na ławę #factcheck

18.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

2003 roku w Radzie Miasta Gdańska radny SLD Władysław Łęczkowski oddał głos za siedzącą obok niego koleżankę z partii Barbarę Meyer. Zachowanie to zwróciło uwagę przewodniczącego Bogdana Oleszka, który zarządził reasumpcję głosowania. Głosowanie na dwie ręce potwierdziły nagrania z sali obrad. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek zawiadomił prokuraturę o fałszowaniu wyników głosowania, a ona postawiła radnemu zarzut przekroczenia uprawnień oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Jak donosi Gazeta Wyborcza w 2005 roku Władysław Łęczkowski został skazany na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, zakaz pełnienia stanowisk w organach państwowych i samorządowych przez trzy lata, wpłata 2 tys. zł na konto fundacji Maluch przy Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku i opłacenie kosztów procesu.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.