Ryszard Czarnecki o tym kim jest Zbigniew R.

13.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W głównym wydaniu Wiadomości TVP z dnia 7 kwietnia pojawia się informacja, że Zbigniew R. doradzał Jerzemu Buzkowi (początek materiału 00:16:40 informacja dotycząca doradzaniu Jerzemu Buzkowi 00:17:36). W głównym wydaniu Faktów TVN z dnia 7 kwietnia podana jest informacja, że Zbigniew R. współtworzył PPBW i jest jego koorydnatorem (początek materiału 13:05 informacja dotycząca pracy jako kooryndator PPBW 14:32)

Zbigniew R. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jest też współtwórcą i koordynatorem do spraw Realizacji Projektów w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.