Konflikt lekarzy z Ministerstwem Zdrowia

04.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Platforma Obywatelska rządzi Polską od 2007 roku.

Pierwszy konflikt na linii rząd – lekarze pojawił się już na przełomie lat 2007 i 2008, który toczył się wokół  czasu pracy lekarzy. Problem dotyczył lekarzy pracujących w szpitalach, którzy za zwiększony czas pracy domagali się stosownych podwyżek, dyrekcje szpitali proponowały pracę zmianową lub przechodzenie na kontrakty. Na początku stycznia dochodziło do głośnych medialnie spraw nieudzielania pomocy w niektórych szpitalach z powodu braku lekarzy.

Z kolei na przełomie lat 2010/2011 kością niezgody okazały się być żądania lekarzy podniesienia poziomu finansowania POZ przez podniesienie składek zdrowotnych.

Początek roku 2012 to tzw. „kryzys pieczątkowy”, kiedy to lekarze protestowali przeciwko obarczeniu ich odpowiedzialnością za nieuzasadnione wypisywanie recept na leki refundowane.

Na przełomie lat 2012/2013 konflikt toczył się wokół systemu eWUŚ i nałożonego na lekarzy obowiązku każdorazowego weryfikowania ubezpieczenia pacjenta, a także finansowej odpowiedzialności lekarza za świadczenie na rzecz osoby nieubezpieczonej. Największe emocje budziła zawodność systemu i częste błędy.

W końcówce roku 2013 największe emocje wśród lekarzy budziła nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w której miano poszerzyć definicję lekarza POZ o internistów i pediatrów, co w środowisku lekarskim budziło obawy o obniżenie jakości świadczonych usług.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.