Kto zgłosił kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej?

06.03.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Nie ma oficjalnej informacji kto zgłosił kandydaturę Donalda Tuska na jego drugą kadencję na stanowisku Przewodniczącego Rady Europejskiej. Tego, kto oficjalnie zgłasza kandydatury na to stanowisko nie precyzuje również ani Traktat Lizboński ani Regulamin Wewnętrzny Rady Europejskiej. Sam David Cameron, jeszcze jako premier Wielkiej Brytanii, początkowo sprzeciwiał się pomysłowi zgłoszenia Tuska na szefa Rady Europejskiej, ale ostatecznie poparł jego kandydaturę na pierwszą kadencję w 2014 roku.

Kandydaturę pierwszego Przewodniczącego Rady Europejskiej, Hermana Van Rompuy, zgłosił premier Danii kraju obejmującego wówczas prezydencję w Radzie UE, na podstawie opinii i propozycji zebranych od przedstawicieli innych państw członkowskich. Natomiast kandydaturę Donalda Tuska na jego pierwszą kadencję zgłosił sam Van Rompuy.

Sam Donald Tusk ogłosił chęć kontynuacji swojej pracy na stanowisku  Przewodniczącego Rady Europejskiej 3 lutego, w czasie nieformalnego szczytu UE na Malcie. Wybór Przewodniczącego Rady ma zapaść w czasie kolejnego posiedzenia Rady, które odbędzie się w dniach 9 i 10 marca.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.