Władysław Kosiniak-Kamysz o spadku bezrobocia w latach 2008-2015

09.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dane z poniższej tabeli wskazują, że stopa bezrobocia w naszym kraju, która wg GUS wyniosła w październiku 9,6%, jest najniższa na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Wypowiedź należy więc uznać za prawdziwą.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
styczeń 10,4 12,9 13,1 13,2 14,2 13,9 11,9
luty 10,9 13,2 13,4 13,4 14,4 13,9 11,9
marzec 11,1 13,0 13,3 13,3 14,3 13,5 11,5
kwiecień 10,9 12,4 12,8 12,9 12,0 13 11,1
maj 10,7 12,1 12,4 12,6 13,6 12,5 10,7
czerwiec 10,6 11,7 11,9 12,3 13,2 12,0 10,2
lipiec 10,7 11,5 11,8 12,3 13,1 11,8 10,0
sierpień 10,8 11,4 11,8 12,4 13,0 11,7 9,9
wrzesień 10,9 11,5 11,8 12,4 13,0 11,5 9,7
październik 11,1 11,5 11,8 12,5 13,0 11,3 9,6
listopad 11,4 11,7 12,1 12,9 13,2 11,4
grudzień 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 11,4

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.