Władysław Kosiniak-Kamysz o liczbie osób pracujących

09.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie ze wstępnymi danymi, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, liczba ludności pracującej w Polsce w III kwartale 2015 r.wyniósł  około 16234 tyś. osób. Stanowi to największy wskaźnik osób posiadających pracę od początku prowadzania badań przez GUS zgodnie z metodologią BAEL.

 

Rok prowadzenia badania Największa wskaźnik ludności pracującej w Polsce w danym okresie

[tyś]

1992 15219
1993 15143
1994 14890
1995 15065
1996 15370
1997 15480
1998 15608
1999 14941
2000 14727
2001 14383
2002 13888
2003 13744
2004 14058
2005 14390
2006 14911
2007 15432
2008 16005
2009 16026
2010 15681
2011 15697
2012 15722
2013 15738
2014 16063
2015 16234

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.