Kryzys migracyjny według Kornela Morawieckiego

20.11.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Konflikt zbrojny na linii koalicji sił międzynarodowych (głównie USA i Wielka Brytania oraz Australia i Polska), a armią Iraku skutkował skazaniem na śmierć oraz straceniem prezydenta Iraku Saddama Husajna. Druga wojna w Zatoce Perskiej przyniosła również ogromne straty w liczbie ludności (głównie ludność cywilna). Nie istnieją jednak dokładne i wiarygodne dane dotyczące liczby ofiar konfliktu, co czyni wypowiedź nieweryfikowalną.
Raport z badania przeprowadzonego przez brytyjski magazyn medyczny “The Lancet”, informuje nas o ok. 655 tys. ofiar po stronie irackiej w okresie od marca 2003, do czerwca 2006 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.