Czas czytania: około min.

Krzysztof Bosak o organizacji Marszu Niepodległości

21.11.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 7. Ustawy Prawo o zgromadzeniach organizator zgromadzenia jedynie zawiadamia gminę o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Informacja od organizatora nie może wpłynąć do gminy wcześniej niż 30 dni, ani później niż 6 dni przez planowanym zgromadzeniem.

Zawiadomienie może być przekazane gminie faksem, ustnie lub drogą elektroniczną.

W przypadku zgromadzeń spontanicznych nie jest możliwe przekazanie gminie zawiadomienia od organizatora, gdyż zgodnie z art. 3. Ustawy, zgromadzenie cykliczne to:

Zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Wyjątek stanowią zgromadzenia cykliczne: w ich przypadku, za art. 26a Ustawy, organizator musi złożyć wniosek do wojewody o wydanie zgody na organizację takiego cyklicznego wydarzenia.

 

 

Share The Facts
Krzysztof Bosak
Wiceprzewodniczący Ruchu Narodowego

 

Uzyskiwanie zgody na manifestację w Polsce nie jest niezbędne

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.