Czas czytania: około min.

Krzysztof Bosak o organizacji Marszu Niepodległości

21.11.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 7. Ustawy Prawo o zgromadzeniach organizator zgromadzenia jedynie zawiadamia gminę o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. Informacja od organizatora nie może wpłynąć do gminy wcześniej niż 30 dni, ani później niż 6 dni przez planowanym zgromadzeniem.

Zawiadomienie może być przekazane gminie faksem, ustnie lub drogą elektroniczną.

W przypadku zgromadzeń spontanicznych nie jest możliwe przekazanie gminie zawiadomienia od organizatora, gdyż zgodnie z art. 3 Ustawy zgromadzenie spontaniczne to:

Zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Wyjątek stanowią zgromadzenia cykliczne: w ich przypadku, za art. 26a Ustawy, organizator musi złożyć wniosek do wojewody o wydanie zgody na organizację takiego cyklicznego wydarzenia.

Share The Facts
Krzysztof Bosak
Wiceprzewodniczący Ruchu Narodowego
Uzyskiwanie zgody na manifestację w Polsce nie jest niezbędne

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub