Krzysztof Czabański – gość Radia Zet

18.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

5 maja 2008 roku w wywiadzie dla TVP2 Lech Kaczyński wypowiedział się w sprawie ustawy medialnej Platformy Obywatelskiej: “w sprawie mediów, gdzie apolityczność i demokratyzacja mają polegać na tym, że rząd (…) mianuje szefa telewizji, przecież to jest najczystszy w świecie żart. To powinno być przedmiotem już nie tylko krytyki, ale wręcz wyśmiewania”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.