Krzysztof Kosiński na Twitterze

15.08.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

14 sierpnia odbyło się posiedzenie Komitetu Zarządzającego KE. W komunikacie prasowym Komisja informuje, że na początku przyszłego tygodnia przedstawione zostaną propozycje środków walki z trudną sytuacją producentów owoców i warzyw. Są to jednak ciągle tylko obietnice, nie została podjęta żadna wiążąca decyzja.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.