Czas czytania: około min.

Krzysztof Kwiatkowski o odnawialnych źródłach energii

03.12.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w 2016 r. wyniósł 11,3 % i był to najniższy wynik od 2013 r.

Według danych Eurostatu w 2013 r. udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto wynosił 11,4%. W roku 2014 i 2015 odsetek ten wzrósł odpowiednio do 11,5% i 11,7%. W 2016 r. udział ten spadł do poziomu 11,3%. Był to pierwszy spadek w historii (Eurostat podaje dane za lata 2004-2016). W latach 2004-2007 udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto kształtował się na poziomie 6,9%. W latach 2008-2015 następował stały wzrost, który sięgał 1 p.p. rocznie (2008-2011).

W rankingu państw Unii Europejskiej w zakresie wysokości udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2016 r. Polska zajmuje 20 miejsce. Pierwszą lokatę zajmuje Szwecja z udziałem na poziomie 53,8%. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 17%.

Cel dla Polski na 2020 r. w zakresie odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto wynosi 15%. Stanowi to 75% celu Unii Europejskiej, który określono na 20%.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.