Czy Kukiz’15 pobiera subwencje z budżetu?

05.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z “Ustawą o Partiach Politycznych” subwencja należy się tylko partiom politycznym (art. 28). Kukiz’15 nie startował w wyborach jako partia, lecz jako Komitet Wyborczy Wyborców, tak więc subwencja się mu nie należy. KWW przysługuje zgodnie z Kodeksem Wyborczym dotacja podmiotowa, która stanowi zwrot kosztów poniesionych na kampanię wyborczą (art. 150). Rzecznik ruchu Kukiz’15 Jakub Kulesza stwierdził w listopadowym wywiadzie dla portalu wsensie.pl, że nie podjęto jeszcze decyzji o jej przyjęciu.

Pozostałe siły polityczne nie zadeklarowały, że nie przyjmą przysługujących im subwencji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.