Leszek Balcerowicz w Poranku TOK FM

24.09.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Licząc od 12 września 1989 r. tj. od udzielenia wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, do dnia 22 września 2014 r., było 20 Ministrów Sprawiedliwości (nie wliczając powołanego tego dnia Cezarego Grabarczyka, a także Andrzeja Marcinkowskiego, p.o. od 25 listopada do 5 grudnia 1991), co daje średnią  15 miesięcy na ministra.

Lp.

Imię i Nazwisko

Rozpoczęcie urzędowania

Zakończenie urzędowania

1

Aleksander Bentkowski

12.09.1989

12.01.1991

2

Wiesław Chrzanowski

12.01.1991

25.11.1991

3

Zbigniew Dyka

23.12.1991

17.03.1993

4

Zbigniew Piątkowski

17.03.1993

25.10.1993

5

Włodzimierz Cimoszewicz

26.10.1993

06.03.1995

6

Jerzy Jaskiernia

07.03.1995

07.02.1996

7

Leszek Kubicki

07.02.1996

31.10.1997

8

Hanna Suchocka

31.10.1997

08.06.2000

9

Lech Kaczyński

12.06.2000

05.07.2001

10

Stanisław Iwanicki

05.07.2001

19.10.2001

11

Barbara Piwnik

19.10.2001

06.07.2002

12

Grzegorz Kurczuk

06.07.2002

02.04.2004

13

Marek Sadowski

02.04.2004

06.09.2004

14

Andrzej Kalwas

06.09.2004

31.10.2005

15

Zbigniew Ziobro

31.10.2005

16.11.2007

16

Zbigniew Ćwiąkalski

16.11.2007

21.01.2009

17

Andrzej Czuma

23.01.2009

13.10.2009

18

Krzysztof Kwiatkowski

14.10.2009

18.11.2011

19

Jarosław Gowin

18.11.2011

06.05.2013

20

Marek Biernacki

06.05.2013

22.09.2014

21

Cezary Grabarczyk

22.09.2014

obecnie

*opracowanie własne zespołu demagog.org.pl

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.