Leszek Miller- Gość Radia Zet

21.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w ubiegłym roku dochód budżetu państwa wyniósł 275 729 440 zł. Uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa na 2014 r. zakłada dochody krajowe w wysokości 277 782 224 zł (wydatki mają sięgnąć 325 287 369 zł).

Od 10 lat członkowstwa w Unii Europejskiej, suma transferów finansowych otrzymanych
z budżetu UE wynosi 97,2 mld euro (stan na koniec kwietnia 2014 r.). Po odliczeniu składki członkowskiej w wysokości 32,9 mld euro, oraz zwrotów dokonanych do budżet UE
w wysokości ok. 143 mln euro daje to dodatnią pozycję netto w wysokości 64,1 mld euro (w przybliżeniu 267,93 mld złotych). Leszek Miller nie podał dokładnej kwoty, można zatem wywnioskować, że przy tak dużej kwocie różnica 2,07 mld złotych jest akceptowalna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.