Leszek Miller na TT

14.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Posłom Janowi Chaładajowi i Stanisławowi Jarmolińskiemu w 2003r. zostały postawione zarzuty o poświadczenie nieprawdy poprzez głosowanie na posiedzeniu Sejmu za innych posłów- Mieczysława Czerniawskiego i Alfreda Owoca. Prokurator domagał się kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i po 5 tys. zł. grzywny. Sąd warunkowo umorzył postępowanie na okres 2 lat.

Doniesienie do prokuratury zostało złożone przez ówczesnego marszałka Sejmu Marka Borowskiego.

Posłowie Jarmoliński i Chaładaj rzeczywiście zostali usunięci z klubu SLD tak jak posłowie za których oddali swoje głosy- Czerniawski i Owoc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.