Leszek Miller na Twitterze

04.07.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Dnia 24 lutego 2012 roku premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak na konferencji prasowej zapowiedzieli rezygnację z programu budowy korwety wielozadaniowej Gawron i podjęcie próby sprzedaży korwety. Nigdy nie padła jednak decyzja o jej zezłomowaniu. Dnia 26 września 2012 roku premier Donald Tusk poinformował, że korweta Gawron zostanie dokończona i przekształcona w patrolowiec.

Jako ORP “Ślązak” został on uroczyście zwodowany 2 lipca 2015 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.