Czas czytania: około min.

Leszek Miller o reformach sądownictwa

07.12.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawę z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym uchwalono na 35. posiedzeniu Sejmu IV kadencji. W tym czasie klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość liczył 43 reprezentantów, a na samym głosowaniu obecnych było 36 posłów PiS, m.in. Zbigniew Ziobro, Marek Kuchciński, Mariusz Kamiński, Krzysztof Jurgiel i Tadeusz Cymański. Wszyscy zagłosowali za ustawą.

Kolejne kluby parlamentarne IV kadencji Sejmu: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Samoobrona RP, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Pracy także wyraziły swoje poparcie wobec projektu (z tego grona wyłamał się jeden poseł PSL). Jedynym klubem, który zagłosował przeciwko ustawie była Liga Polskich Rodzin. Przeciwko głosowało także koło poselskie Ruch Katolicko-Narodowy (5 głosów). Wypowiedź Leszka Millera uznajemy za prawdziwą.

Ustawa o Sądzie Najwyższym weszła w życie 1 stycznia 2003 r. i ze zmianami obowiązuje do dziś.

Share The Facts
Leszek Miller
Były Prezes Rady Ministrów


Ja sobie przypominam rok 2002, gdy również zmieniano ustawę o Sądzie Najwyższym, bo ten ustrój obecny SN to jest z 2002 roku. I wtedy, niech pan sobie wyobrazi, cały PiS głosował za. W ogóle wszystkie kluby głosowały za, oprócz Giertycha i jego Ligi Polskich Rodzin.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.