Leszek Miller o winietach

14.08.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Projekt tzw. ‘ustawy winietowej’ złożono 30 sierpnia 2002 roku. Wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości został ostatecznie przyjęty w dniu 27 lutego 2003 roku głosami m.in. Platformy Obywatelskiej , Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Ligi Polskich Rodzin.
[przebieg prac nad projektem ustawy]

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.