Czas czytania: około min.

Leszek Miller w Gościu poranka TVP Info

18.09.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rolę i pozycję Trybunału Konstytucyjnego w strukturze samej władzy sądowniczej wyjaśnia Konstytucja. Kluczowe są w tym wypadku dwa artykuły – art. 175. pkt 1.:

Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

oraz art. 183. pkt 1.:

Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

Zgodnie z brzmieniem zacytowanych artykułów to nie Trybunał Konstytucyjny jest na czele hierarchii sądów powszechnych, a Sąd Najwyższy. Słowa Leszka Millera są zatem prawdziwe.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.