Leszek Miller w Newsweeku

17.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Leszek Miller posługuje się w zasadzie cytatami z wywiadu Polskiego Radia z Borysem Niemcowem, przeprowadzonego przez Grzegorza Ślubowskiego.

Na pytanie dotyczące pomysłów sprzedaży broni Ukrainie, Niemcow udzielił odpowiedzi: “Ukraińcy powinni przede wszystkim sami siebie bronić. Tam tak naprawdę walczy jeden z tysiąca. Mobilizacja się nie udała. Oni powinni wykazać większe zdecydowanie, żeby bronić swojego kraju. Niech Ukraina broni się sama. Putin pójdzie tak daleko, jak pozwoli mu ukraińska armia i naród.”

Wypowiedź Niemcowa dotycząca sankcji brzmiała dokładnie : “Władimira Putina sankcje nie dotyczą. One może dotyczą jego przyjaciół i na pewno dotyczą całego rosyjskiego narodu. Dla Putina najważniejsze jest poparcie społeczne. A ono dzisiaj jest  bardzo  wysokie. (…)”  i była odpowiedzią na zapytanie o wpływ na władzę i możliwą zmianę polityki sytuacji zagranicznej (sankcje) i wewnętrznej (kryzys gospodarczy), w krórej znajduje się obecnie Rosja.

Jeśli chodzi o słowa Grzegorza Schetyny, NIemcow konsekwentnie nazywał je “śmiesznymi i głupimi”. Cytat – “Uważam, że to śmieszne i głupie – słowa polskiego ministra, że Rosjanie nie wyzwalali Oświęcimia.”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.