Leszek Miller w Newsweeku

17.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Ogórek startowała w wyborach parlamentarnych w 2011 roku z list SLD w okręgu nr 30 i uzyskała drugi wynik na liście SLD zaraz za Tadeuszem Motowidło. Swój głos oddało na nią 3 751 wyborców, a więc 1,42%. Jednocześnie w tym okręgu SLD nie otrzymało żadnego mandatu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.