Leszek Miller w Sygnałach Dnia PR1

26.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z listem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka wystosowanego do Premier Ewy Kopacz, „95 proc. 18-łatków ma próchnicę zębów. Wyniki Ogólnopolskiego Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej (lata 2008 2012) wskazują, że u 85,6 proc. dzieci 6 – letnich stwierdzono próchnicę i wskaźnik ten nie zmienił się na przestrzeni czterech lat. U dzieci 12 letnich próchnicę w 2012 r. stwierdzono u 79,6 proc. dzieci, w 2010 roku wskaźnik ten wynosił 82,7 proc”.

Dzięki tej informacji uznajemy wypowiedź Leszka Millera za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.