Liczba egzekucji w Iranie

10.03.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

R. Czarnecki używa pojęcia “oficjalne dane”, które sugeruje, że opiera się on na danych publikowanych przez irańskie sądownictwo bądź urzędy statystyczne. Takie dane oczywiście istnieją, ale prezentują one jedynie nieco ponad 50% przypadków. Nawet raporty organizacji pozarządowych posługują się przybliżonymi statystykami, mimo że opierają się na wielu wiarygodnych żródłach. Nie jest więc możliwe oficjalne stwierdzenie liczby egekucji w Iranie, gdyż wiele z nich odbywa się potajemnie, system zaś nie jest transparentny a organizacje pozarządowe mają bardzo ograniczone prawa.

Ponadto wszelkie raporty, takie jak na przykład dokument opublikowany przez Ensemble Contre la Peine de Mort i Iran Human Rights czy też raport Amnesty International publikowane są z pewnym opóźnieniem, choć można znaleźć dokumenty dotyczące roku 2013. Według agencji Human Rights Activists in Iran w 2013 roku dokonano 585 egzekucji, zaś na stronie ONZ możemy przeczytać, że w 2013 roku 625 ludzi zostało poddanych karze śmierci (podobnie podaje Iran Human Rights, podkreślając, że oficjalne dane rządu to 334 egzekucje). Liczby te różnią się więc znacznie i trudno jest ocenić ile ludzi straciło życie w 2013 roku.

Tym bardziej trudno ocenić ile egzekucji przeprowadzono do marca 2014 roku. Jedyne dane jakie można znaleźć to przybliżone liczby. ONZ donosi, że jest to około 95 osób, zaś Iran Human Rights podaje liczbę 176 egzekucji, z czego do publicznej wiadomości ogłoszono 76 (stan na 5 marca 2014). Dane podane przez R. Czarneckiego mogą być zbliżone do prawdziwych liczb, ale nie są one w żadnym wypadku oficjalne. Są to tak zwane credible unofficial sources („wiarygodne źródła nieoficjalne”).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.