Ludomir Handzel – kandydat na prezydenta Nowego Sącza

14.11.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

uchwale budżetowej Nowego Sącza na rok 2014 planowane wydatki na straż gminną (miejską) to 2 385 000 zł. Według sprawozdań z budżetu w roku 2013 było to 2 361 539 zł, a w roku 2012 2 347 000 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.