Ludomir Handzel – kandydat na prezydenta Nowego Sącza

14.11.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Dane przywołane przez Ludomira Handzla są prawdziwe, jednakże kontekst w którym zostały użyte nie został dobrany właściwie. Wypowiedź Ludomira Handzla jasno wskazuje, jakoby Nowy Sącz znajdował się na 2112 miejscu wśród samorządów pod kątem inwestycji. Tymczasem na ocenę firmy Curulis składają się cztery obszary – finanse, gospodarka, infrastruktura i jakość życia.

Mimo, że można by uznać, że inwestycje mają wpływ na te obszary, należałoby wyraźnie to zaznaczyć. W związku z tym wypowiedź nie może być uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.