Ludwik Dorn o europejskich regulacjach ws. in vitro

20.04.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Szwajcarii ograniczenie metody zapłodnienia in vitro do małżeństw dotyczy wyłącznie zapłodnienia z wykorzystaniem nasienia dawcy. Z kolei w Niemczech ograniczenie dotyczy małżeństw bądź stałych związków partnerskich.

 

Więcej aktualnych danych (z 2014 roku) na temat ustawodawstwa państw UE dotyczącego metod wspomaga zapłodnienia można znaleźć w artykule:

The Evolution of Legislation in the Field of Medically Assisted Reproduction and Embryo Stem Cell Research in European Union Members

W swoich słowach Ludwik Dorn oparł się najpewniej na przygotowanej przez Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu “Analizie przepisów prawnych dotyczących zapłodnienia pozaustrojowego obowiązujących w wybranych krajach”. Dokument ten, sporządzony w roku 2009, stracił już w tej kwestii na aktualności.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.