Ludwik Dorn w TOK FM

30.06.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

27 czerwca 2016r. w Warszawie odbyło się spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych dziesięciu państw Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych Polski Witolda Waszczykowskiego.

Jak wynika z informacji Biura Rzecznika Prasowego  zamieszczonych na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski “głównym celem spotkania były rozmowy na temat sytuacji w UE powstałej po referendum w Wielkiej Brytanii”.

Przedstawiciele dziesięciu państw Unii Europejskiej, którzy byli obecni w Warszawie to ministrowie spraw zagranicznych Rumunii, Bułgarii, Grecji, Węgier oraz sekretarze stanu i wysocy urzędnicy z MSZ Hiszpanii, Słowacji, Słowenii i Austrii. W spotkaniu uczestniczył także minister ds. europejskich Wielkiej Brytanii David Lidington.

Na spotkaniu nie byli obecni przedstawiciele krajów bałtyckich ani Czech.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.